Regulamin

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.

1. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

2. Wszystkie projekty, tatuaże oraz prace pośrednie wyceniane są indywidualnie.

3. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu lub za pośrednictwem Facebooka, Instagrama, mailowo i telefonicznie. Przy rezerwacji klient zobowiązany jest uiścić zadatek, którego kwota jest zależna od ceny całego tatuażu. Wliczany jest on w cenę tatuażu. Zadatek można wpłacać na konto przelewem bankowym lub osobiście w studiu. Rezerwacja terminu niepotwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zadatek jest bezzwrotny.

4. Jeśli tatuaż wykonywany jest w naszym studio, projekt jest bezpłatny. Projekt stanowi własność studio. W przypadku niedotrzymania terminu sesji bądź niezrealizowania wyznaczonego projektu, zabrania się przekazywania go osobom trzecim, czy realizacji w innym studio – wszelkie nadużycia związane z projektem są naruszeniem praw autorskich z następstwem prawnym.

5. Projekt tatuażu przedstawiany jest w dzień tatuowania. W szczególnych przypadkach tatuator może przedstawić projekt wcześniej, jednak wymaga to indywidualnych ustaleń.

6. W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.

7. Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi na np. zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.

8. Tatuator może przerwać sesję w przypadku złego samopoczucia klienta, wystąpienia objawów niepożądanych lub innych aspektów uniemożliwiających kontynuację sesji.

9. Tatuator może odmówić wykonania tatuażu jeżeli uzna, że zabieg zagraża naszemu zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z jego poglądami.

10. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu. Nieprzestrzeganie zaleceń grozi utratą zdrowia.

11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

13. Studio udziela wszelkich informacji na temat gojenia się i pielęgnacji tatuażu.

14. Studio tatuażu Demolka nie ponosi odpowiedzialności po wykonaniu tatuażu, jeżeli klient będzie chciał zmienić zdanie co do projektu.